20-02-2014

Máy phay kích thước lớn

Tại Foshan, chúng tôi sử dụng các máy phay kích thước lớn nhất lên đến 1m - 2,5m